Neri

Compositor:
Estilo: Abakuá
Grabación: Proyecto Ecobio

O o o, neri, banca caño neri
(bis)
Caño neri efó
Caño neri efó o e
O o o, neri, banca caño neri

Caño neri efó
Caño neri efó
Okanko efó eru mañon
Entenefión Tanze Bongó meta
Erikiñongo
Asokuamo efó bongo entene gubia
asere Ordán amuna fembe
Nasakó mañongo úmpabio

Efión embanikué
Nasakó mañongo úmpabio
Coro:
Efión embanikué Nasakó mañongo úmpabio
Efión embanikué o, ya yo, o ,ya yo
Efión embanikué

Caño neri, caño neri efó
Coro: Caño neri, caño neri efó, e
Caño neri, caño neri efó, e
O, o yo, o yo…

Asoiro ibonda
Asoiro ibonda
Ibonda tete ibonda kairán
Awana fimba Ékue Usagaré
Akurumina úyo
Tero makotero
Nasakó mañongo úmpabio

O o o, neri, banca caño neri
(bis)
Caño neri efó
Caño neri efó o e
O o o, neri, banca caño neri

Asere Yambumbé tindé asere yambumbé efó
Coro: Banca caño neri
Caño neri efó india abakuá

Coro: Caño neri efó indiabakuá

Jeyéi, krúkoro kisongo, kiñongo
Nomí a na moruá
Erendió unkoro nandió Ékue nandibá
Wawaremó miba ibó
Mokongo ba úyo úyo
Coro:
Wawaremó, wawaremó úyo

Coro:
Wawaremó úyo

Manga, manga Bongó mofe
Engomo ara besuá o
Okobio uguetón efí
Itiobe munankibia
Efí butón
Bongó erensuá
Apapá efó

No comments: