Abakuá

Compositor: Folklore abakuá;
Estilo: Abakuá
Grabación: Afrocuba de Matanzas,“Raices Africanas”


Jeye ye ye ye ye ye

Coro: A a a…

O ya yo ya yo ma…

Coro: O ya yo, o ya yo, o ya yo

Eleribo indiabakuá, eleribo indiabakuá

Coro: Eleribo indiabakuá, eleribo indiabakuá (e)
Eleribo indiabakuá, o ya o, o ya yo, eleribo indiabakuá

Eleribo amananyuao, Tanze eri ñangue

Coro: Eleribo amananyuao, Tanze eri ñangue
Eleribo amananyuao, o ya o, o ya yo, eleribo amananyuao

Indiabakuá, (m)akanika,
Anabasí kama enrediyó(n) Iyambá (¡nkama!)

Coro: Indi abakuá, (m)akanika,

Anabasi kama enrediyó(n) Iyambá (¡nkama!)
Enyene Moruá eneyene uria, (¡nkama!)
Akama eriwo e, (¡ba rio!)
Akama eriwo e, akama eriwo e, (¡nkama!)
E, embá… (¡ba rio!)
Embá (¡nkama!)
Ñongo eko mana
O, kongo umpairán, kongo umpairán a e…

(Marcha:)

Ñongo eko mana, ñongo eko mana
Ya yo e, ya yo ma, ñongo eko mana

Coro: Ñongo eko mana, ñongo eko mana

(Marcha #2:)

Yumba kama riwo-o, yumba kama riwo
Yumba kama riwo-o, yumba kama riwo

Coro: Yumba kama riwo-o, yumba kama riwo

1 comment:

Anonymous said...

Indiabacua makanica,allagasigabon erendio yamba,eriete morua enllene gubia,acama eribo,acama eribo,acama eribo, Emban,emban,ñongo beco amana oh umbairan umbairan aeh Ñongo beco amana ,nongo beco amana Yumba acama eribo ,Yumba acama eribo